Słów kilka o tem, jak koniec stał się początkiem :-)

Tak, tak proszę Państwa… to jest ta chwila, na którą czekaliśmy. Punktualnie o 10.30 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. I tak oto staliśmy się świadkami jak koniec stał się początkiem. Pani dyrektor Joanna Kaleta-Szabłowska podziękowała wszystkim za ciężką prace w przeciągu całego roku szkolnego. Pogratulowała tym, którzy wyróżnili się osiągając doskonałe wyniki w [...]