Najnowszy Ranking Warszawskich Liceów 2019′

Portal Edukacyjny Perspektywy opublikował właśnie najnowszy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie też częścią tego ogólnopolskiego rankingu jest Ranking Warszawskich Liceów. W związku z powyższym spieszymy donieść, że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich LXXXI LO im. A. Fredry zajęło 37. lokatę, co plasuje nas na mocnej pozycji wyjściowej nieco wyżej niż w połowie stawki. Dlatego z całą [...]