Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Drogi Uczniu,
stan pandemii oraz chęć sprostania wszystkim obowiązkom i wymaganiom może powodować silny stres, napięcie i brak motywacji. Czasem nieporozumienia w kontaktach z innymi rodzą poczucie niezrozumienia i osamotnienia. To odbiera poczucie kontroli nad własnym życiem oraz może być przyczyną problemów emocjonalnych i lękowych. Problemy te mogą objawiać się w postaci agresji, wycofania, poczucia osamotnienia, bezradności, depresji. Może Ci się wtedy wydawać, że nikt nie może Ci pomóc, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, że nikt Cię nie rozumie… nie wstydź się prosić o wsparcie.

Szkolny Zespół Pedagogiczno-Psychologiczny zawsze Cię wysłucha i postara się pomóc. Wspólnie spróbujemy znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

Jeśli jednak chciałbyś poszukać pomocy poza szkołą, to możemy polecić Ci sprawdzone miejsca.

 

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,

to placówki powołane przez Ministerstwo Zdrowia. W ośrodkach pracują psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.

Zgłoszenia do ośrodków nie wymagają skierowania od lekarza. Wizyty są bezpłatne (finansowane w ramach NFZ). Ośrodki nie są objęte „rejonizacją”, czyli można umawiać się do najbliższego miejsca zamieszkania albo tam, gdzie są krótsze terminy.

W ośrodku znajdą pomoc dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia, ich rodziny lub opiekunowie prawni. O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykająca się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi (np. obniżony nastrój, depresja, lęki).

Poniżej zamieszczamy listę rekomendowanych ośrodków dla dzieci i młodzieży:

  1. Działające przy Centrum CBT:
    https://cbt.pl/poradnie/poradnia-dla-dzieci-i-mlodziezy/oferta-w-ramach-nfz/  - informacje podstawowe

     Lista ośrodków: https://cbt.pl/kontakt/

     

  2. Mapa z Ośrodkami w Warszawie i okolicach:
    https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RXFDXydC4tRVD9IkHOQZ0jgCgJnNo54o&ll=52.296283032791%2C21.13041426822658&z=11&fbclid=IwAR3pVe397V2OydsyO7WBm01fAHWblMXeNKZnS4egFxGF5EcgWyLCujz82_w

---------------------------------------------------------------------------------

Telefony dla osób potrzebujących pomocy:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 70 22 22 - linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym Fundacji Itaka

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji

800 111 123 – pomoc dla osób przeżywających żałobę „Tumbolinia”

514 202 619 – warszawski ośrodek interwencji kryzysowej

800 120 002 - ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

 

Przydatne linki:

http://pokonackryzys.pl/

https://zwjr.pl/

https://naglesami.org.pl/

http://www.brpd.gov.pl/

https://www.niebieskalinia.pl/

https://wsparcie.um.warszawa.pl/antyprzemocowa

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

800 060 800 – infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego: można uzyskać informacje o skutkach zażywania dopalaczy, możliwościach leczenia, rodzice mogą skonsultować swoje wątpliwości dotyczące tego, czy ich dzieci zażywają dopalacze

801 199 990 - telefon zaufania narkotyki – narkomania prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

https://wsparcie.um.warszawa.pl/komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych2

 

-----------------------------------------------------------------------

Pomoc socjalna dla uczniów

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania:

 Link: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez dyrektora szkoły również pod względem spełniania kryteriów formalnych. 

Data dodania: 2022-01-14 13:11:28
Data edycji: 2022-01-19 12:29:03
Ilość wyświetleń: 1807

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook