Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Terminy, dokumenty, regulaminy

Szanowne Ósmoklasistki, Szanowni Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w piątek 21 lipca o godz. 12:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy Kandydatów zakwalifikowanych do klas A, B, C, D, E LXXXI LO im. A. Fredry w Warszawie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.  Listy Kandydatów niezakwalifikowanych do wymienionych klas pierwszych zostaną umieszczone w segregatorze do wglądu przy wejściu do szkoły.

Wyniki można sprawdzić w szkole lub w systemie naboru elektronicznego.

 

Od 21 lipca od godz. 12:00 do 26 lipca do godz. 15:00 czekamy na potwierdzanie woli przyjęcia do LXXXI LO im. A. Fredry

 

Punk Naboru w LXXXI LO działa w godzinach:

 • piątek, 21 lipca - 12:00 - 15:00
 • poniedziałek - środa, 24 - 26 lipca - 9:00 - 15:00
   

Przypominamy, że warunkiem potwierdzenia woli jest złożenie w Punkcie Naboru:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wskazane dokumenty może złożyć sam Kandydat, może uczynić to wspólnie z Rodzicem/Opiekunem lub za pośrednictwem Rodzica/Opiekuna.

 

Prosimy także, by do wskazanych wyżej dokumentów dołączyli Państwo również:

 • wypełniony kwestionatiusz osobowy Kandydata (do pobrania poniżej)
 • 3 fotografie
 • kserokopię aktu urodzenia
 • kartę zdrowia
 • podpisane przez Rodzica/Opiekuna oświadczenie woli dotyczące nauki religii/etyki (do pobrania poniżej)
 • zastanowili się nad wyborem drugiego języka obcego:
  • język niemiecki - grupa od podstaw i grupa kontynuująca (klasy A, B, C, D, E)
  • język hiszpański - grupa od podstaw i grupa kontynuująca (klasy A, C, D, E) - w przypadku klasy I B język hiszpański jest przedmiotem rozszerzonym obligatoryjnym dla całej klasy
  • język francuski - grupa od podstaw (klasy A, B, C, D, E)
  • język rosyjski - grupa od podstaw (klasy A, B, C, D, E)
  • możliwość wyboru drugiego języka ograniczona jest liczbą miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
 • zastanowili się nad wyborem sekcji wychowania fizycznego:
  • klasa I A i klasa I B - do wyboru sekacja: fitness, piłka siatkowa, nordic walking, rowery (warunkiem kwalifikacji do
   sekcji rowerowej jest posiadanie karty rowerowej) - wybór sekcji ograniczony jest dostępnością miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń 
  • klasa I C i klasa I D - do wyboru sekacja: piłka nożna, fitness, basen, rowery (warunkiem kwalifikacji do sekcji
   rowerowej jest posiadanie karty rowerowej) - wybór sekcji ograniczony jest dostępnością miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • klasa I E - do wyboru sekcja:  fitness, piłka siatkowa

Należy pamiętać, że na części z wymienionych dokumentów konieczny jest podpis Rodzica/Opiekuna, to ważne zwłaszcza w przypadku, gdy Kandydat samodzielnie składał będzie dokumenty.
 

W czwartek 27 lipca do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie na ewentualne wolne miejsca.

Podania w rekrutacji uzupełniającej (formularz do pobrania poniżej) mogą Państwo składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu (9:00-15:00). Podpisany skan lub zdjęcie podania mogą Państwo również przesłać e-mailowo na adres: rekrutacja@fredro.internetdsl.pl

 

W związku z zapytaniami Informujemy, że oryginały dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia złożone w czasie rekrutacji, może odebrać ze szkoły wyłącznie Rodzic lub Opiekun Prawny dziecka, po przedłożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miejsca.

 

 

Zapraszamy do Fredry :-)

 

Nasza oferta edukacyjna pod linkiem:

https://fredro.pl/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-20232024,105,pl

 

 

Więcej o zasadach rekrutacji znajdą Państwo pod wskazanym linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/72702136/Harmonogram+post%C4%99powania+rekrutacyjnego+.pdf/a93dbce7-0751-cd5c-dfd9-604d3320d8e5?t=1681373955356

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 na stronach Kuratorium Oświaty w Warszawie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

 

i w pliku poniżej.

 

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 w pliku poniżej.

Data dodania: 2020-08-25 19:23:42
Data edycji: 2023-07-13 14:48:58
Ilość wyświetleń: 25227

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej