Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad klasowych rodziców (tzw. trójek), wybrani na rok szkolny 2020/21:

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Smulewicz 3 a
Zastępca Przewodniczącej pani Dominika Merek 3 b
Sekretarz pani Elżbieta Kołodziejska- Powalska 2 b
Skarbnik pani Marzena Chojnowska 3 c
Członkowie Rady Rodziców:

pani Monika Górecka

1 a
  pani Izabela Miller 1 b
  pani Sylwia Małaj-Śliwińska 1 c
  pani Ewa Marchel-Pałka 1 d
  pani Dominika Pucek-Świderska 2 a
  pani Marta Soszyńska 2c
  pani Ewa Wagner 2d
  pani Lidia Butkiewicz 2 e
  pani Bratosława Mordzińska 2 f
 

pani Iwona Gietka

2 g
 

pani Agnieszka Wysocka

3 dRada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów współdziałającym z Dyrektorem liceum, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

Rada Rodziców w szczególności:

  • współdziała z pozostałymi organami liceum w programowaniu pracy liceum,
  • pomaga w doskonaleniu warunków pracy liceum,
  • współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania,
  • podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na działalność liceum,
  • wspomaga organizacyjnie i finansowo organizacje młodzieżowe działające w liceum,
  • organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym.( … )
Data dodania: 2020-09-14 08:11:11
Data edycji: 2020-09-30 12:05:43
Ilość wyświetleń: 600

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook