Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad klasowych rodziców (tzw. trójek), wybrani na rok szkolny 2021/2022:

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Polak 1 b
Zastępca Przewodniczącej pani Ewa Pałka  2 d
Sekretarz pan Mirosław Kowieski 1 c
Skarbnik pani Justyna Zalesińska 1 a
Członkowie Rady Rodziców: pani Katarzyna Borkowska-Stankiewicz 1 d
  pani Monika Górecka 2 a
  pani Inez Hajduk 2 b
  pani Sylwia Małaj-Śliwińska 2 c
  pani Justyna Nowakowska 3 a
  pani Justyna Kamola 3 b
  pani Marta Soszyńska 3 c
  pani Anna Siatkowska 3 d
  pani Anna Arendzikowska 3 eg
  pani Bratosława Mordzińska 3 fg
  pan Grzegorz Andrzejczyk 3 gg


Adres e-mail do korespondencji: rada@fredro.internetdsl.pl

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów współdziałającym z Dyrektorem liceum, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

Rada Rodziców w szczególności:

  • współdziała z pozostałymi organami liceum w programowaniu pracy liceum,
  • pomaga w doskonaleniu warunków pracy liceum,
  • współdziała w realizacji programów nauczania i wychowania,
  • podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na działalność liceum,
  • wspomaga organizacyjnie i finansowo organizacje młodzieżowe działające w liceum,
  • organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym.( … )
Data dodania: 2020-09-14 08:11:11
Data edycji: 2021-11-16 08:11:05
Ilość wyświetleń: 2047

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook