Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uczniowie uzdolnieni

Program wsparcia dla uczniów uzdolnionych

Uczniowie objęci programem wsparcia dla uzdolnionych są w naszej szkole selekcjonowani po rozpoczęciu nauki w I klasach za pomocą rozmowy o przeczytanej książce. W czasie wakacji, po zakończeniu rekrutacji, chętne osoby czytają wybraną pozycję z listy lektur, zawierającej zarówno prace popularnonaukowe, związane z profilem wybranej klasy, jak i sugestie wyboru literatury pięknej i książek związanych z terenem, na jakim znajduje się budynek szkoły. Uczniowie mogą też zgłaszać własne propozycje lektur. Proponowana lista lektur, opracowana na potrzeby programu: LEKTURA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

 

Rozmowa dotyczy motywacji wyboru książki, tego, co młody człowiek uznaje w niej za najważniejsze, a także zainteresowań i chęci brania udziału w konkursach, olimpiadach bądź działalności społecznej. W ten sposób powstaje wstępna lista osób, którym proponujemy udział w programie. Po akceptacji przez ucznia i doprecyzowaniu jego oczekiwań  i możliwości staje się on członkiem programu i wybiera sobie (w drodze konsultacji z opiekunem uczniów uzdolnionych) tutora, czyli nauczyciela, który będzie służył mu pomocą i radą, kierunkował jego zainteresowania i wskazywał, jak może je rozwijać. Tutor może być zmieniony w każdej chwili na prośbę ucznia lub dotychczasowego opiekuna, o ile kolejny nauczyciel wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji. Także w każdym momencie uczestnik programu może zrezygnować z udziału w nim.

 

Uczniowie klas starszych są typowani do programu przez nauczycieli lub mogą zgłosić się sami – bierzemy pod uwagę to, jak dotychczas funkcjonował w szkole kandydat, czy jego zdolności dały się w jakichś sposób dostrzec, jaka jest jego motywacja itd.

 

Ewaluacja listy uczniów zdolnych następuje co rok na podstawie rozmowy z tutorem i /lub wychowawcą klasy – podstawowym warunkiem kontynuacji udziału w programie jest zdobycie w klasyfikacji rocznej ocen co najmniej dostatecznych z przedmiotów, które odpowiadają dziedzinom niebędącym w polu zainteresowań kandydata i ocen bardzo dobrych z dziedzin(y) wybranych (wybranej). Istotne jest także, żeby uczestnik programu próbował swoich sił w różnorodnych aktywnościach szkolnych i pozaszkolnych (konkursy, prezentacje talentów, zawody sportowe i artystyczne itd.), a także żeby utrzymywał regularny kontakt z tutorem wg indywidualnie ustalonych zasad.

 

Nasi zdolni stanowią szerokie grono osób o bardzo ciekawych i rozmaitych zainteresowaniach – od wolontariatu przez oceanografię po filozofię. Przed nami wyzwania:

  • wiosenny wyjazd naukowy, w czasie którego będzie można inspirować się wzajemnie, uczyć od siebie i dzielić zainteresowaniami;
  • wieczory humanistyczne, w czasie których toczą się burzliwe i ciekawe dyskusje;

a jeżeli macie jakiekolwiek pomysły/pytania/uwagi, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, dzięki którym współpraca między uczniem a opiekunem stanie się jeszcze bardziej wartościowa.

 

Zachęcamy nie tylko uczniów uzdolnionych do korzystania z oferty miasta – ciekawy spis różnorodnych wykładów i spotkań można znaleźć np. na stronach uczelni i instytucji kultury.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z kierownikiem programu opieki nad uczniami uzdolnionymi – prof. Dariuszem Skorupą (mailowo, przez dziennik elektroniczny czy w szkole). 

Data dodania: 2020-08-25 19:32:36
Data edycji: 2020-09-23 15:37:42
Ilość wyświetleń: 562

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook