Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uczniowie uzdolnieni

Program wsparcia dla uczniów uzdolnionych

Uczniowie objęci programem wsparcia dla uzdolnionych są w naszej szkole selekcjonowani po rozpoczęciu nauki w I klasach za pomocą rozmowy o przeczytanej książce. W czasie wakacji lub w pierszym miesiącu nauki osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, czytają wybraną pozycję z proponowanej listy lektur. Aktualizowana rokrocznie lista zawiera zarówno książki popularnonaukowe, związane z profilem wybranej klasy, jak i sugestie wyboru literatury pięknej i książek związanych z terenem, na którym znajduje się budynek szkoły. Uczniowie mogą też zgłaszać własne propozycje lektur. Listę proponowanych lektur, którą opracowaliśmy na potrzebny programu prezentujemy w pliku poniżej. Wszystkie wskazane ksiażki znajdują się w zasobach szkolnej biblioteki.

 

Rozmowa dotyczy motywacji wyboru książki, tego, co młody człowiek uznaje w niej za najważniejsze, a także zainteresowań i chęci brania udziału w konkursach, olimpiadach bądź działalności społecznej. W ten sposób powstaje wstępna lista osób, którym proponujemy udział w programie. Po akceptacji przez ucznia i doprecyzowaniu jego oczekiwań i możliwości staje się on członkiem programu i wybiera sobie (w drodze konsultacji z opiekunem uczniów uzdolnionych) tutora, czyli nauczyciela, który będzie służył mu pomocą i radą, kierunkował jego zainteresowania i wskazywał, jak może je rozwijać. Tutor może być zmieniony w każdej chwili na prośbę ucznia lub dotychczasowego opiekuna, o ile kolejny nauczyciel wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji. Także w każdym momencie uczestnik programu może zrezygnować z udziału w nim.

 

Uczniowie klas starszych są typowani do programu przez nauczycieli lub mogą zgłosić się sami – bierzemy pod uwagę to, jak dotychczas funkcjonował w szkole kandydat, czy jego zdolności dały się w jakichś sposób dostrzec, jaka jest jego motywacja itd.

 

Ewaluacja listy uczniów zdolnych następuje co rok na podstawie rozmowy z tutorem i / lub wychowawcą klasy – podstawowym warunkiem kontynuacji udziału w programie jest zdobycie w klasyfikacji rocznej ocen co najmniej dostatecznych z przedmiotów, które odpowiadają dziedzinom niebędącym w polu zainteresowań kandydata i ocen bardzo dobrych z dziedzin(y) wybranych (wybranej). Istotne jest także, żeby uczestnik programu próbował swoich sił w różnorodnych aktywnościach szkolnych i pozaszkolnych (konkursy, prezentacje talentów, zawody sportowe i artystyczne itd.), a także żeby utrzymywał regularny kontakt z tutorem wg indywidualnie ustalonych zasad.

 

Nasi zdolni stanowią szerokie grono osób o bardzo ciekawych i rozmaitych zainteresowaniach – od wolontariatu przez oceanografię po filozofię. Przed nami wyzwania:

  • wieczory popularnonaukowe, w czasie których toczą się burzliwe i ciekawe dyskusje;
  • Biblioteka Żywego Słowa - spotkania z naukowcami, wykładowcami akademickimi, pisarzami, świadkami historii, ludźmi kręgów nauki i kultury;
  • wyjścia do muzeów i instytucji kultury (m. in. Muzeum Historii Medyceyny, Muzeum Polin, Muzeum Literatury, Muzeum Narodowe i in.);
  • spacery edukacyjne po Warszawie (m. in. śladami Prusa, Stare Powązki, śladami Pomników Historii i in.);
  • mini wykłady naszych nauczycieli, opiekunów grupy;

a jeżeli macie jakiekolwiek pomysły/pytania/uwagi, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, dzięki którym współpraca między uczniem a opiekunem stanie się jeszcze bardziej wartościowa.

 

Zachęcamy nie tylko uczniów uzdolnionych do korzystania z oferty miasta – ciekawy spis różnorodnych wykładów i spotkań można znaleźć np. na stronach uczelni i instytucji kultury.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu opieki nad uczniami uzdolnionymi – panem Rafałem Szewczykiem (mailowo, przez dziennik elektroniczny czy zawsze w szkolnej bibliotece). 

Data dodania: 2020-08-25 19:32:36
Data edycji: 2021-09-24 12:39:38
Ilość wyświetleń: 3357

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook