Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Uczniowie uzdolnieni

Program wsparcia dla uczniów uzdolnionych

Uczniowie objęci programem wsparcia dla uzdolnionych są w naszej szkole selekcjonowani po rozpoczęciu nauki w I klasach za pomocą rozmowy o przeczytanej książce. W czasie wakacji lub w pierszym miesiącu nauki osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, czytają wybraną pozycję z proponowanej listy lektur. Aktualizowana rokrocznie lista zawiera zarówno książki popularnonaukowe, związane z profilem wybranej klasy, jak i sugestie wyboru literatury pięknej i książek związanych z terenem, na którym znajduje się budynek szkoły. Uczniowie mogą też zgłaszać własne propozycje lektur. Listę proponowanych lektur, którą opracowaliśmy na potrzebny programu prezentujemy w pliku poniżej. Wszystkie wskazane ksiażki znajdują się w zasobach szkolnej biblioteki.

 

Rozmowa dotyczy motywacji wyboru książki, tego, co młody człowiek uznaje w niej za najważniejsze, a także zainteresowań i chęci brania udziału w konkursach, olimpiadach bądź działalności społecznej. W ten sposób powstaje wstępna lista osób, którym proponujemy udział w programie. Po akceptacji przez ucznia i doprecyzowaniu jego oczekiwań i możliwości staje się on członkiem programu i wybiera sobie (w drodze konsultacji z opiekunem uczniów uzdolnionych) tutora, czyli nauczyciela, który będzie służył mu pomocą i radą, kierunkował jego zainteresowania i wskazywał, jak może je rozwijać. Tutor może być zmieniony w każdej chwili na prośbę ucznia lub dotychczasowego opiekuna, o ile kolejny nauczyciel wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji. Także w każdym momencie uczestnik programu może zrezygnować z udziału w nim.

 

Uczniowie klas starszych są typowani do programu przez nauczycieli lub mogą zgłosić się sami – bierzemy pod uwagę to, jak dotychczas funkcjonował w szkole kandydat, czy jego zdolności dały się w jakichś sposób dostrzec, jaka jest jego motywacja itd.

 

Ewaluacja listy uczniów zdolnych następuje co rok na podstawie rozmowy z tutorem i / lub wychowawcą klasy – podstawowym warunkiem kontynuacji udziału w programie jest zdobycie w klasyfikacji rocznej ocen co najmniej dostatecznych z przedmiotów, które odpowiadają dziedzinom niebędącym w polu zainteresowań kandydata i ocen bardzo dobrych z dziedzin(y) wybranych (wybranej). Istotne jest także, żeby uczestnik programu próbował swoich sił w różnorodnych aktywnościach szkolnych i pozaszkolnych (konkursy, prezentacje talentów, zawody sportowe i artystyczne itd.), a także żeby utrzymywał regularny kontakt z tutorem wg indywidualnie ustalonych zasad.

 

Nasi zdolni stanowią szerokie grono osób o bardzo ciekawych i rozmaitych zainteresowaniach – od wolontariatu przez oceanografię po filozofię. Przed nami wyzwania:

  • wieczory popularnonaukowe, w czasie których toczą się burzliwe i ciekawe dyskusje;
  • Biblioteka Żywego Słowa - spotkania z naukowcami, wykładowcami akademickimi, pisarzami, świadkami historii, ludźmi kręgów nauki i kultury;
  • wyjścia do muzeów i instytucji kultury (m. in. Muzeum Historii Medyceyny, Muzeum Polin, Muzeum Literatury, Muzeum Narodowe i in.);
  • spacery edukacyjne po Warszawie (m. in. śladami Prusa, Stare Powązki, śladami Pomników Historii i in.);
  • mini wykłady naszych nauczycieli, opiekunów grupy;

a jeżeli macie jakiekolwiek pomysły/pytania/uwagi, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, dzięki którym współpraca między uczniem a opiekunem stanie się jeszcze bardziej wartościowa.

 

Zachęcamy nie tylko uczniów uzdolnionych do korzystania z oferty miasta – ciekawy spis różnorodnych wykładów i spotkań można znaleźć np. na stronach uczelni i instytucji kultury.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu opieki nad uczniami uzdolnionymi – panem Rafałem Szewczykiem (mailowo, przez dziennik elektroniczny czy zawsze w szkolnej bibliotece). 

Data dodania: 2020-08-25 19:32:36
Data edycji: 2021-09-24 12:39:38
Ilość wyświetleń: 4036

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej