Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja uzupełniająca 2022-2023

Szanowne Ósmoklasistki, Szanowni Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

komisja rekrutacyjna LXXXI LO im. A. Fredry rozpoczęła prace związane z rozpatrywaniem złożonych przez Państwa podań. Wyniki tych prac zostaną opublkowane na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły 12 sierpnia o godz. 12.00. Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do LXXXI LO na tym etapie rekrutacji, skontaktujemy się telefonicznie.

 

Ważne terminy: 

 • 12 sierpnia komisja rekrutacyjna LXXXI LO poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.
 • Następnie od 16 do 18 sierpnia Kandydaci zakwalifikowani będa mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia - Punkt Naboru w godz. 9.00 - 15.00 
 • 19 sierpnia br. do godz. 14:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

 

Przypominamy, że warunkiem potwierdzenia woli jest złożenie w Punkcie Naboru:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Prosimy także, by do wskazanych wyżej dokumentów dołączyli Państwo również:

 • wypełniony kwestionatiusz osobowy Kandydata (do pobrania poniżej)
 • 3 fotografie
 • kserokopię aktu urodzenia
 • kartę zdrowia
 • podpisane przez Rodzica/Opiekuna oświadczenie woli dotyczące nauki religii/etyki (do pobrania poniżej)
 • zastanowili się nad wyborem drugiego języka obcego:
  • język niemiecki - grupa od podstaw i grupa kontynuująca (klasy A, B, C, D, E)
  • język hiszpański - grupa od podstaw i grupa kontynuująca (klasy A, C, D, E) - w przypadku klasy I B język hiszpański
   jest przedmiotem rozszerzonym obligatoryjnym dla całej klasy
  • język francuski - grupa od podstaw (klasy A, B, C, D, E)
  • język rosyjski - grupa od podstaw (klasy A, B, C, D, E)
  • możliwość wyboru drugiego języka ograniczona jest liczbą miejsc; decyduje kolejność zgłoszeń - w przypadku
   rekrutacji uzupełniającej są to już pojedyncze miejsca w danej grupie językowej
 • zastanowili się nad wyborem sekcji wychowania fizycznego:
  • klasa I A i klasa I B - do wyboru sekacja: fitness, piłka siatkowa, nordic walking, rowery (warunkiem kwalifikacji do sekcji rowerowej jest posiadanie karty rowerowej) - wybór sekcji ograniczony jest dostępnością miejsc - decyduje kolejność zgłoszeńw - przypadku rekrutacji uzupełniającej są to już pojedyncze miejsca w danej sekcji
  • klasa I C i klasa I D - do wyboru sekacja: piłka nożna, fitness, basen, rowery (warunkiem kwalifikacji do sekcji rowerowej jest posiadanie karty rowerowej) - wybór sekcji ograniczony jest dostępnością miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń - w przypadku rekrutacji uzupełniającej są to już pojedyncze miejsca w danej sekcji
  • klasa I E - do wyboru sekcja:  fitness, piłka siatkowa

 

Informujemy również, że podania, które wpłyną do nas po 3 sierpnia 2022 r. będą, w przypadku pojawienia się nowych wolnych miejsc, rozpatrywane po 19 sierpnia 2022 r. Zostaną one wówczas niejako włączone w pulę podań, które przechowuje Punkt Naboru.

Podania w rekrutacji uzupełniającej (formularz do pobrania poniżej) mogą Państwo składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu (9,00-15,00). Podpisany skan lub zdjęcie podania mogą Państwo również przesłać e-mailowo na adres: rekrutacja@fredro.internetdsl.pl

 

W związku z zapytaniami Informujemy, że oryginały dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia złożone w czasie rekrutacji, może odebrać ze szkoły wyłącznie Rodzic lub Opiekun Prawny dziecka, po przedłożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miejsca.

 

Zapraszamy do Fredry :-)

 

Więcej o zasadach rekrutacji znajdą Państwo pod wskazanym linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/18348803/prezentacja_rekrutacja_szkoly_ponadpodstawowe.pdf/90b84773-21a5-eacd-57a8-fd6597b6199b?t=1650537759383

 

 

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 znajdą Państwo na stronach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w załączniku nr 1 (link poniżej)

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

 

Data dodania: 2021-08-13 08:54:10
Data edycji: 2022-08-04 10:01:54
Ilość wyświetleń: 2364

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook