Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców ogłasza konkurs ''Nowy design mojego liceum''

Rada Rodziców przy LXXXI LO im. A. Fredry ogłasza konkurs o nazwie "Nowy design mojego liceum".

 

Z regulaminu konkursu:

 • Zadaniem konkursu jest:

  • budowanie trwałej więzi emocjonalnej ze szkołą,

  • integracja uczniów,

  • kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami trzydziestolecia szkoły poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie LXXXI LO.

 • Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

  • najlepszy projekt na zmianę wizerunku sali lekcyjnej w szkole, w celu wdrożenia pomysłu w życie

  • najbardziej kreatywny pomysł na zmianę wystroju wnętrz szkoły, innych niż sale lekcyjne

  • najbardziej artystyczne ujęcie szkolnych wnętrz

 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, zgodnie z  USTAWĄ o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

 • Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także w formacie elektronicznym (JPG).

 • Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest stworzenie projektu wnętrz szkoły, które mają ocieplić jej wizerunek.

 • Prace powinny być nadsyłane drogą elektroniczną i zawierać dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word. Przesłane prace powinny w nazwie zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu.

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów.

 • Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r.  na adres konkurs@fredro.internetdsl.pl
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora (Radę Rodziców).

 • Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

  • zgodność pracy z tematem,

  • jakość wykonania,

  • oryginalność i pomysłowość,

  • walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

  • stopień trudności wykonania.

 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 14 października 2022 r.
 • Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii  nagrodę główną  oraz dwa wyróżnienia.

Pełen regulamin konkursu i zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych prezentujemy w plikach poniżej.

 

Czekamy na zgłoszenia kreatywnych Fredrzan!!!

Data dodania: 2022-06-26 14:58:55
Data edycji: 2022-07-28 14:59:24
Ilość wyświetleń: 778

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook