Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Książka JEST lustrem... Literatura jako źródło wiedzy o naturze człowieka - innowacja pedagogiczna pani prof. A. Widman-Drzewieckiej

Książka JEST lustrem... Literatura jako źródło wiedzy o naturze człowieka - innowacja pedagogiczna pani prof. A. Widman-Drzewieckiej

Autor: Anita Widman-Drzewiecka

Miejsce realizacji: LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry w Warszawie

Osoby wdrażające: Anita Widman-Drzewiecka oraz inni nauczyciele poloniści

Innowacja obejmuje: klasy I-IV – lekcje języka polskiego i dziennikarstwa

 

Założenia innowacji:

Ponieważ poziom czytelnictwa w Polsce stale spada, innowacja ma służyć w bezpośredni sposób promocji czytania. Skierowana jest do uczniów liceum, którzy muszą zmierzyć się z ogromem kanonicznych lektur, nierzadko stanowiących dla nich czytelnicze wyzwanie. Innowacja zakłada zmianę podejścia do sposobu omawiania lektur, ma obudzić w uczniach pasję czytania, zdobywania szerokiej wiedzy humanistycznej, a także usprawnić poziom rozumienia tekstu.

Za klucz do realizacji tego zadania przyjmuję ukierunkowanie uczniów na interdyscyplinarne czytanie poszerzające konteksty kulturowe, w tym kontekst psychologiczny, który stanie się dla uczniów swoistym przewodnikiem egzystencjalnym. Takie założenie zostało również wpisane w tytuł innowacji, która jest parafrazą myśli Stendhala zakładającej mimetyczny, oddający rzeczywistość charakter tekstów literackich. W takim rozumieniu lektura stać ma się dla uczniów odpowiedzią na doznania rzeczywistości.

 

Innowacyjny charakter zapewni:

 • Niestandardowe podejście do lektury
 • Uatrakcyjnienie metod nauczania i sposobów przyswajania wiedzy
 • Intensyfikacja działań zmierzających do poszerzenia wiedzy humanistycznej
 • Praca z wykorzystaniem wielu metod, korelacja treści humanistycznych
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych, społecznych i kulturowych
   

Cel główny:

Podniesienie poziomu czytelnictwa oraz rozumienia czytanego tekstu

 

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie pasji czytelniczej
 • Przełamanie barier czytelniczych
 • Poszerzanie kontekstu lekturowego
 • Urozmaicenie procesu czytania i omawiania tekstów kanonicznych
 • Budzenie świadomości czytelniczej, zainteresowań humanistycznych
 • Podniesienie poziomu rozumienia tekstów literackich
 • Uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego
 • Rozwijanie kreatywności ucznia
 • Motywowanie uczniów do nauki
 • Dostrzeżenie własnego potencjału
   

Treści:

Lektury szkolne obejmujące poziom podstawowy i rozszerzony oraz teksty niekanoniczne wybrane przez uczniów

 

Formy realizacji obejmą:

 • Projekt Narodowe Czytanie i dyskusja związana z psychologicznym aspektem czytanego tekstu
 • Projekt: Uczeń zdolny
 • Akcja Bookcrossing – szkolna wymiana książek
 • Slam poetycki
 • E-recenzje w szkolnej gazetce
 • Kawiarenka literacka
 • Kreatywne omawianie lektury – np. metoda clusteringu, projektu, leporello, lektura w pudełku, literatura challenge, literacki pokój zagadek, a także wykorzystanie social mediów: awatary bohaterów literackich, Fakebook, Instagram
 • Udział w Olimpiadzie Języka polskiego oraz Olimpiadzie wiedzy o mediach
 • Lekcje w Muzeum Literatury
 • Wycieczki literackie – np. śladami bohaterów „Lalki”
   

Efekty działań:

 • Zwiększenie zainteresowania klasyką literatury potwierdzone wysokim poziomem czytelnictwa
 • Aktywność uczniów związana z procesem poznawania tekstów
 • Podniesienie poziomu rozumienia tekstu literackiego
 • Osiągnięcie lepszych wyników w nauce
 • Poznanie różnych form, technik nauczania i zdobywania wiedzy
 • Dowartościowanie, pogłębienie umiejętności czytelniczych oraz społecznych
   

Ewaluacja:

 • Wzrost poziomu czytelnictwa – wypożyczanie książek w szkolnej bibliotece
 • Osiągnięcia uczniów w szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich konkursach
 • Wyniki egzaminów, oceny semestralne
 • Zaangażowanie uczniów w projekty
 • Rozwój szkolnej e-gazetki
Data dodania: 2020-11-17 11:27:40
Data edycji: 2020-11-17 11:37:43
Ilość wyświetleń: 1200

Kalendarz

Olimpiady

Zgłoś się do olimpiady przedmiotowej!
Więcej informacji

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej